FFF业务代理服务
FFF猫舍注册
FFF窝次、蓝纸登记
FFF注册证明书 - 绿纸登记
FFF猫主持有人转名


您现在的位置是:首页:FFF业务代理 >> FFF业务代理服务 >>  
珠江猫迷俱乐部CFA业务代理服务
本服务只对会员提供
 
需要办理CFA 项目的会员请联系代办业务登记员登记并付款
(代办费用请与登记员沟通)
登记联系人:Wilson Yan
在线咨询:QQ 177977612(验证请写:CFA 代办登记)
咨询电话:18603084171
咨询邮箱:177977612@qq.com
 
服务内容
FFF注册猫舍名称核实登记
注册一个猫舍登记
FFF 猫舍续费登记
小猫窝次及申报蓝纸登记
窝次小猫申请黄纸登记 
小猫黄纸转绿纸登记 
小猫蓝纸转绿纸登记 
绿纸猫只持有人转名登记 
猫只血统查询登记 
猫只四代血统表登记 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
关于我们  |  养猫指南  |  用品商家  |  FFF代办  |  团购服务  |  会员专区
PRCC © 版权所有 2020   粤ICP备13022635号